Nedoručiteľné: Your Order Id 7641980 | Inc.

postmaster at telekom.sk postmaster at telekom.sk
Sun Aug 31 21:14:15 UTC 2014


Správu sa nepodarilo doručiť nasledujúcim príjemcom alebo distribučným zoznamom:

jgnej at t-com.sk<mailto:jgnej at t-com.sk>
V e-mailovom systéme príjemcu sa nenašla táto e-mailová adresa príjemcu. Program Microsoft Exchange sa nepokúsi túto správu doručiť znova. Skontrolujte e-mailovú adresu a pokúste sa správu odoslať znova, alebo poskytnite správcovi systému nasledujúce diagnostické informácie.

________________________________
Odoslal program Microsoft Exchange Server 2007


Diagnostické informácie pre správcov:

Generujúci server: st.sk

jgnej at t-com.sk
#550 5.1.1 RESOLVER.ADR.RecipNotFound; not found ##

Pôvodné hlavičky správy:

Received: from pegasus02.st.sk (10.159.63.32) by EXCHANGEPO1.st.sk
 (10.170.71.51) with Microsoft SMTP Server id 8.3.348.2; Sun, 31 Aug 2014
 23:14:14 +0200
X-TM-IMSS-Message-ID: <d36f17b4000350cf at telekom.sk>
Received: from sv1.logi-sp.com ([210.81.36.70]) by telekom.sk ([10.1.4.10])
 with ESMTP (TREND IMSS SMTP Service 7.1) id d36f17b4000350cf ; Sun, 31 Aug
 2014 23:14:11 +0200
Received: from [210.81.36.70] by sv1.logi-sp.com id zoCEQZusGGoi; Mon, 01 Sep
 2014 06:14:11 +0900
Message-ID: <003a01cfc560$80795000$01000a0a at sv1.logi-sp.com>
From: Vedetta <containers at lists.linux-foundation.org>
To: <jgnej at t-com.sk>
Subject: Your Order Id 7641980 | Inc.
Date: Mon, 1 Sep 2014 06:14:11 +0900
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed; boundary="----------0DF32BBCAEBA0DA"
X-TM-AS-Product-Ver: IMSS-7.1.0.1485-7.5.0.1018-20896.000
X-TM-AS-Result: No-6.270-7.0-31-11
X-imss-scan-details: No-6.270-7.0-31-11
X-TM-AS-User-Approved-Sender: No
X-TM-AS-User-Blocked-Sender: No
X-TMASE-MatchedRID: j0wsRCWHWs3q3Ha9U49n0Y5KlQx1uUdGZa7LkubQvj83Z3efQH+wj+Et
    b6e4qSOW5mKxaq7UwinmFsvNwctvVsil+R/Udg8LrSAIWhdbeu8jpApaFEYTc99zZd3pUn7KA4e
    V6z+cHCfKyLrDO3IEJjrx+q6idGGsnsVtalUbtk3Yd2+/8wYTdaiEGCxMorKHHYyoxCSlv+8vjT
    cI/78ilbzek+ZqdRCZqAwhjWRIQdvhNgEFLDtq24kMuDBv/UrZaZGo0EeYG94GvZM6CRFH/zWnQ
    yoYXNHZURBfLE2ar1wzjc6/nZG+RSyXk4AYOJQpDnigK6Vg0VnPNRBbjV26WiNI3q11bLEi3AO+
    sY85oo4j6O7WSEMyhKDmK1jRqwJCS2gOlNAG3tHNxRgej8qnaQ==
Return-Path: containers at lists.linux-foundation.org
Received-SPF: Fail (EXCHANGEPO1.st.sk: domain of
 containers at lists.linux-foundation.org does not designate 210.81.36.70 as
 permitted sender) receiver=EXCHANGEPO1.st.sk; client-ip=210.81.36.70;
 helo=pegasus02.st.sk;

-------------- next part --------------
An embedded message was scrubbed...
From: Vedetta <containers at lists.linux-foundation.org>
Subject: Your Order Id 7641980 | Inc.
Date: Mon, 1 Sep 2014 06:14:11 +0900
Size: 12677
URL: <http://lists.linuxfoundation.org/pipermail/containers/attachments/20140831/7bd56aaa/attachment-0001.mht>


More information about the Containers mailing list