Giải pháp khách hàng cho doanh nghiệp - Thiết kế website theo yêu cầu chỉ từ 3,000,000 vnđ - Quảng cáo google

Thùy Trang thuytrang at supervps.mobi
Sat Aug 15 05:51:36 UTC 2015


[1]http://webmau.vn - 0902 872 385 Ms Trang

  Bạn là má»t doanh nghiá»p, bạn Äang trÄn trá» là m thế nà o Äá»
  má» rá»ng Äược thá» trÆ°á»ng. Hãy Äến vá»i chúng tôi, webmau.vn
  sẽ mang Äến cho bạn giải pháp ÄÆ°a sản phẩm của bạn
  Äến khách hà ng má»t cách nhanh nhất, hiá»u quả nhất, tiết
  kiá»m chi phà nhất.

  Lợi Ãch của má»t Website:

  - Là bá» mặt của Doanh nghiá»p mình. Vá»i má»t Website Äược
  thiết kế sinh Äá»ng, bắt mắt, mà u sắc hà i hòa⦠Nói lên
  má»t Äiá»u là sá»± chuyên nghiá»p và lá»n mạnh, tạo Äược sá»±
  tin cáºy trong mắt khách hà ng

  -Doanh nghiá»p có thá» cung cấp các thông tin khuyến mãi, hình
  ảnh sãn phẫm hay thông báo cho khách hà ng má»t cách dá» dà ng
  và nhanh chóng

  - Má» rá»ng chiến dá»ch Marketing thông qua hình thức tiếp thá»
  trá»±c tuyến, tÆ° vấn trá»±c tuyến giúp cho doanh nghiá»p tiết
  kiá»m Äược chi phà thuê mặt bằng trÆ°ng bà y sản phẩm

Website chuẩn Seo theo yêu cầu chá» từ 3 triá»u

   * Website Äược bảo hà nh vÄ©nh viá»n
   * Tặng tên miá»n Quá»c tế
   * Tặng hosting 1Gb, BÄng thông 50Gb
   * Design giao diá»n tÃnh nÄng theo yêu cầu
   * Bá» mã nguá»n chuẩn Seo
   * Cam kết tá»c Äá» tải web dÆ°á»i 5s
   * Trang quản trá» thân thiá»n vá»i ngÆ°á»i dùng
   * Tặng 20 webmail
   * Há» trợ kỹ thuáºt 24/7
   * Há» trợ dá»ch vụ quảng cáo google vá»i chi phà thấp nhất

MS TRANG

  Uy tÃn - Trách nhiá»m

  Tell: 0902 872 385

  Mail: [2]trang at webmau.vn

  Skype: ngthuytrang2408

  Yh! : love_likely90  Công ty TNHH TM DV ÄT Vạn Phú

  Äá»a chá»: 652/14B Cá»ng Hòa, PhÆ°á»ng 13, Quáºn Tân Bình, Há» ChÃ
  Minh

References

  1. http://webmau.vn/
  2. mailto:trang at webmau.vn


More information about the Containers mailing list