[Lightning-dev] De geschiedenis van Lightning

Aaron van Wirdum aaronbitcoining at gmail.com
Mon Apr 2 22:51:40 UTC 2018


Hi Corné,

Ik ben op het moment een uitgebreid artikel aan het schrijven over de geschiedenis van the Lightning Network. Dat behelst ook voorlopers van Lightning, en ik zou graag een paragraaf over Amiko Pay toevoegen.

Ik had al wat oudere documenten gevonden (zoals http://www.ultimatestunts.nl/bitcoin/ripple_bitcoin_draft_1.pdf <http://www.ultimatestunts.nl/bitcoin/ripple_bitcoin_draft_1.pdf>), maar hoopte dat jij misschien toch nog wat voor me zou kunnen toelichten?

Het gaat vooral om:

- In hoeverre leek Amiko Pay al op het concept dat werd beschreven in de Lightning Network white paper. (Of: in hoeverre leek Amiko Pay al op het concept dat we vandaag the Lightning Network noemen?) Wat waren de overeenkomsten, wat waren de verschillen? Waarom werkte het wel of juist niet?

- In welke zin leek Amiko Pay op Ripple? Ripple is meer een krediet systeem, toch? Wat zijn de overeenkomsten/verschillen? Is dit over de jaren geëvolueerd? En gaat het eigenlijk om Ripple oude-stijl, of Ripple nieuwe-stijl, of beiden?

En dan verder nog een algemeen verzoek. Over het algemeen is de geschiedenis van Lightning volgens mij best wel goed gedocumenteerd (bijvoorbeeld in de Bitcoin wiki, maar ook in nieuwsarchieven enzo). Maar als jij nog suggesties hebt van oude voorstellen, concepten of ideeën die uiteindelijk een rol hebben gespeeld in de geschiedenis van Lightning en/of Amiko Pay, dan zou ik dat graag van je horen :) (Dit kunnen ook oude chat logs zijn, of bijvoorbeeld forum discussies, of meer.)

De “deadline” voor dit artikel is eigenlijk al best wel heel snel: ik wil het morgen af hebben. Voor het grootste deel is het artikel ook al af; er zitten vooral nog wat gaten in, zoals het Amiko Pay deel. (Ik had gehoopt je de afgelopen dagen op IRC te treffen, maar ik heb je niet online gezien.)

Ik hoop van je te horen! Je kunt me natuurijk ook pingen op IRC ofzo (AaronvanW).

Groet,
Aaron.

PGP: https://keybase.io/aaronvanw <https://keybase.io/aaronvanw>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.linuxfoundation.org/pipermail/lightning-dev/attachments/20180403/ddb764fb/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 833 bytes
Desc: Message signed with OpenPGP using GPGMail
URL: <http://lists.linuxfoundation.org/pipermail/lightning-dev/attachments/20180403/ddb764fb/attachment.sig>


More information about the Lightning-dev mailing list