ISTE en ucuz reklam yontemi

ANTISPAM at murphy.debian.org ANTISPAM at murphy.debian.org
Wed Jul 10 02:42:34 PDT 2002


-- BU TUR SPAMLARDAN KURTULMAK ÝÇÝN http://antispam.kolayweb.com u ziyaret ediniz --
 
“Artýk reklamlarýnýz için hiçbir masraf yapmayýn, reklamlarýnýzý kendiniz yapýn ve bedavaya getirin.
Böylece en etkili ve en verimli reklam da kesinlikle sizin reklamýnýz olsun!

Mailing projemizi uyguladýðýnýz, reklam ve tanýtýmlarýnýzý bu projemizle yaptýðýnýz zaman þu avantajlarýnýz olacaktýr: 
* Hem çok geniþ bir kitleye (bütün dünyaya) ulaþacaksýnýz,    
* Hem bunu çok kýsa bir sürede yapacaksýnýz,    
* Hem bunu yaparken hiç para harcamayacaksýnýz,   
* Hem de "En Etkili Reklam" sizin reklamýnýz olacak!... 
* En az, en düþük maliyetle en yüksek verim ve getiri! 


5 milyon Türk Kullanýcýya reklam sadece  --> 150 $
400 milyon yabancý kullanýcýya reklam  sadece --> 300 $


Ýrtibat Ýçin 
--------------
Hasan Oztoprak

Web  : http://emailadvertisement.sitemynet.com
Mail : emailadvertisement at mynet.com
Gsm  : 0536 3453305 
ICQ  : 300375
-- BU TUR SPAMLARDAN KURTULMAK ÝÇÝN http://antispam.kolayweb.com u ziyaret ediniz --


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to lsb-discuss-request at lists.linuxbase.org
with subject of "unsubscribe". Trouble? Email listmaster at lists.linuxbase.org
More information about the lsb-discuss mailing list